អំពីយើង

មន្ទីរពេទ្យអេសស្ប៉ាញ

មន្ទីរពេទ្យអេស-ស្ប៉ាញ – បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ជីវិត

មន្ទីរពេទ្យអេស-ស្ប៉ាញព្យាបាលជម្ងឺរបស់អ្នកតាមមូលហេតុជាជាងព្យាបាលរោគសញ្ញាឬអាការៈរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានការព្យាបាលហើយជាសះស្បើយរយៈពេលវែង។

ជំងឺដែលមានការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃជារឿយៗត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់។ ប្រសិនបើ​យើងមិនព្យាបាលជំងឺ​ពីឬសគល់នៃមូលហេតុ​ជំងឺទេ ពេល​អស់ជាតិថ្នាំ​ នោះការឈឺចាប់​នឹង​វិល​ត្រលប់មក​វិញ​។

នៅមន្ទីរពេទ្យអេស-ស្ប៉ាញ “យើងខិតខំស្វែងរកមូលហេតុនៃជំងឺរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើមការព្យាបាល ព្រោះយើងជឿថា ការស្វែងរកមូលហេតុនៃការឈឺចាប់របស់អ្នក គឺជាវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺឈឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់អ្នក មិនថាឈឺខ្នង ឈឺក ឈឺក្បាល ឬការឈឺចាប់ផ្សេងទៀតនោះទេ។ នៅពេលដែលយើងរកឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការឈឺចាប់ នោះយើងផ្តល់ការព្យាបាលដែលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយជារៀងរហូត ហើយអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ទៀតទេ។

យើងនៅមន្ទីរពេទ្យអេស-ស្ប៉ាញជឿថាទស្សនវិជ្ជាលើការព្យាបាលរបស់យើងគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការឈឺចាប់ឆ្អឹងខ្នង ក និងចង្កេះ។

មន្ទីរពេទ្យអេស-ស្ប៉ាញ៖ យើងព្យាបាល យើងថែទាំ

 

ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

 

ចក្ខុវិស័យ៖ មន្ទីរពេទ្យឯកទេសឆ្អឹងខ្នងដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត។

 

បេសកកម្ម៖ ផ្តល់ការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាព យកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជំហានយ៉ាងលម្អិតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ វាជាបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការបម្រើអ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

បរិស្ថានមន្ទីរពេទ្យ
Image Gallery

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

សូមចុចសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

facebook
thailand

ภาษาไทย

myanmar

Burmese

united-kingdom

English